Pretraži mrežu

Atelier Tri

Main m23367

Atelier Tri

Atelier Tri osnivaju braća Vladimir i Zvonimir Mirosavljević te Božidar Kocmut u Zagrebu 1930. godine, a pokrenut je svega godinu dana nakon zatvaranja reklamnog zavoda IMAGO, u kojem su dvojica od ove trojice (V. Mirosavljević i Kocmut) bili suradnici. Nakon gašenja Zavoda IMAGO, Atelier Tri postaje najpropulzivniji i najznačajniji grafički studio u zemlji. Nastavljaju pristup reklami i oglašavanju koji je ustanovljen još tokom djelovanja zavoda IMAGO, a koji se temeljio na znanstvenom, teorijskom i praktičnom proučavanju reklame kao fenomena modernoga svijeta te preduvjeta uspješnosti vizualne komunikacije. Grafičko oblikovanje shvaća se kao autonomna i interdisciplinarna djelatnost čiji se produkt višestruko umnaža i ostvaruje primarno persuazivnu komunikacijsku funkciju. Na taj način anticipiraju kasnije uspostavljanje profesije grafičkog dizajnera. Svoja su rješenja temeljili na dobrom poznavanju dosega reklamne znanosti i aktualnih oglašivačkih trendova, a njihove su kampanje uspješno prenosile poruku te spajale grafičku kvalitetu s gospodarskom svrhom tržišnog komuniciranja. Znali su dobroj reklamnoj ideji dati primjeren, svakom pristupačan i razumljiv oblik, što je za posljedicu imalo ostvarivanje punog semantičkog potencijala poruke. Vrlo često su u njih inkorporirali suvremene predmete kao simbole koji su efikasno i pregnantno komunicirali željenu poruku. Posebice je čest motiv bilo motorno vozilo, u to vrijeme relativno nov tehnički doseg koji je konotirao neke od vrijednosti kojima je pravac art deco bio fasciniran, poput elegancije, funkcionalizma i dinamizma te stoga efikasan, atraktivan i svima razumljiv simbol za njihovu komunikaciju. Atelier je djelovao sve do početka Drugog svjetskog rata te je ugašen 1940. godine.


Dokumenti:

Tekst:
https://hrcak.srce.hr/search/?show=results&stype=1&c%5B0%5D=article...

Ostalo:
http://athena.muo.hr/?object=linked&c2o=19588

PDF

PDF

Mjesto rođenja/osnivanja:
Zagreb

Godina rođenja/osnivanja:
1930.

Godina smrti/prestanka djelovanja:
1940.

Područje djelovanja:
reklamna grafika, edukacija

Afilijacija:
Vladimir MirosavljevićZavod IMAGO

Radovi

Vizualne Komunikacije

Reklamni plakat za gume "Raptor"

Atelier Tri 1929.-1940.
Vizualne Komunikacije

Omotni papir za "Chinoplasmin"

Atelier Tri 1929.-1940.
Vizualne Komunikacije

Zaštitni znak za tvornicu "Sild"

Atelier Tri 1929.-1940.
Vizualne Komunikacije

Zaštitni znak za tvornicu "Isis"

Atelier Tri 1929.-1940.
Vizualne Komunikacije

Vizualni identitet za "Aspirin"

Atelier Tri 1929.-1940.
Vizualne Komunikacije

Oglas "Hrvatski tiskarski zavod d.d."

Atelier Tri 1929.-1940.
Vizualne Komunikacije

Vrećica "Kava Ivan Lah"

Atelier Tri 1929.-1940.
Vizualne Komunikacije

Etiketa za baterije "Merkur"

Atelier Tri 1929.-1940.
Vizualne Komunikacije

Reklamni plakat "Slavonska šljivovica"

Atelier Tri 1929.-1940.
Vizualne Komunikacije

Reklamni plakat "Merkur"

Atelier Tri 1929.-1940.
Vizualne Komunikacije

Vrećica "S. Attias"

Atelier Tri 1929.-1940.
Vizualne Komunikacije

Reklamni plakat "Palma"

Atelier Tri 1929.-1940.
Vizualne Komunikacije

Vrećica "Glutex"

Atelier Tri 1929.-1940.
Vizualne Komunikacije

Reklamni plakat "Šljivovica velepecara"

Atelier Tri 1929.-1940.
Vizualne Komunikacije

Vrećica "Leon"

Atelier Tri 1929.-1940.
Ambalaža

Omotni papir za Union

Atelier Tri 1929.-1940.
Vizualne Komunikacije

Plakat za školu skijanja "Kranjska gora"

Atelier Tri 1929.-1940.
Vizualne Komunikacije

Oglas "Shell tox"

Atelier Tri 1930.-1935.
Vizualne Komunikacije

Reklamni plakat "Krznarija Siscia"

Atelier Tri 1930.-1935.
Vizualne Komunikacije

Reklamni plakat "Zimsko ulje Single Shell"

Atelier Tri 1930.-1940.
Vizualne Komunikacije

Reklamni plakat "Mobiloil Arctic"

Atelier Tri 1930.-1940.
Vizualne Komunikacije

Reklamni plakat "Napred sa Shellom"

Atelier Tri 1930.-1940.
Vizualne Komunikacije

Reklamni plakat "Samo Shell Tox"

Atelier Tri 1930.-1940.
Vizualne Komunikacije

Plakat "Foto izložba"

Atelier Tri 1930-te
Vizualne Komunikacije

Plakat "Tilden"

Atelier Tri 1930-te
Vizualne Komunikacije

Vizualni identitet za Jugoslavneski Lloyd

Atelier Tri 1931.-1940.
Vizualne Komunikacije

Plakat za predstavu "Grijeh"

Atelier Tri 1932.
Vizualne Komunikacije

Plakat "Moto utrke"

Atelier Tri 1932.-1940.
Vizualne Komunikacije

Reklamni plakat "Erka"

Atelier Tri 1936.
Vizualne Komunikacije

Reklamni plakat "Moskitox"

Atelier Tri 1936.
Vizualne Komunikacije

Reklamni plakat "Mobil oil"

Atelier Tri 1937.
Vizualne Komunikacije

Oblikovanje naslova novina

Atelier Tri 1938.-1939.
Vizualne Komunikacije

Plakat za film "Marseljeza"

Atelier Tri 1938.-1939.