Pretraži mrežu

Reklamni plakat "Šljivovica velepecara"

%c5%a1ljivovica velepecara

Zbirka:
Vizualne Komunikacije

Dizajn:
Atelier Tri

Period (godina):
1929.-1940.

Naručitelj:
Velepecara Frano Jurinac

Mjesto izrade:
Zagreb

Mjesto korištenja:
Jugoslavija

Tipovi građe:
plakat

Atelier Tri oblikovao je između 1929. i 1940. godine reklamni plakat za šljivovicu velepecare Frano Jurinac.

Pri koncipiranju ovog plakata korišten je čest i već uvriježen reklamni postupak pri čemu se za komuniciranje poruke koristi atraktivan lik s kojim bi se potencijalni potrošač mogao identificirati. Ipak, za razliku od većine ostalih oglasa za alkoholna pića iz ovog perioda na kojima su uglavnom prisutne muške figure - iznimke su alegorijske ženske figure, što ovdje nije slučaj - na ovom plakatu prikazana je svakodnevna, svjetovna žena, koja uživa u čašici rakije. 

Na taj način, osim što se nastojalo privući ženske potrošače, htjelo se konotirati i kvalitetu samog pića. 


Tagovi:
marketingart decolitografijareklamatridesete