Pretraži mrežu

Vrećica "Kava Ivan Lah"

Ambasla%c5%bea kava

Zbirka:
Vizualne Komunikacije

Dizajn:
Atelier Tri

Period (godina):
1929.-1940.

Mjesto izrade:
Zagreb

Mjesto korištenja:
Maribor

Tipovi građe:
vrećica

Atelier Tri oblikovao je između 1929. i 1940. godine vrećicu za kavu za mljevaonicu kave "Ivan Lah" iz Maribora. Vrećica je napravljena od prozirnog papira. 

Koncepcija oblikovanja relativno je uvriježena za vrijeme kada nastaje - centralni lik je crnac koji na poslužavniku nosi kavu koja se još puši. U periodu kraja 19. i na početku 20. stoljeća, kava je još uvijek bila povezivana i doživljavana kao orijentalni napitak te se, još uvijek u djelomično kolonijalističkom duhu, u prikazima poistovjećivala sa vaneuropskim kulturama.  

 


Tagovi:
papirtridesete