Pretraži mrežu

Zavod IMAGO

Main imago logo

Zavod IMAGO

Zavod IMAGO, čija djelatnost je precizno izložena u njegovu punu nazivu – Zavod za znanstveno proučavanje reklame i umjetničku reklamnu produkciju -  osnovan je 1928. godine u Zagrebu. Zavod je osnovala grupa teoretičara i praktičara s interesom za reklamu i oglašavačku djelatnost te se po prvi puta grafičkom oblikovanju u kontekstu oglašavanja prilazi kao autonomnoj interdisciplinarnoj djelatnosti kao znanstvenim i praktičnim spoznajama o uspješnom reklamnom i tržišnom komuniciranju, što se odražavalo i u sastavu članstva zavoda. Miroslav Feller bio je ključna ličnost pri uspostavi Zavoda, a bavio se proučavanjem reklame kao jednog od vodećih fenomena koji oblikuju moderni svijet i modernu svijest, pristupajući joj s teorijskog i znanstvenog stanovišta, vodeći se spoznajama teorije psihoanalize. Osim njega članovi Zavoda bili su likovni umjetnici Sergije Glumac, Anka Krizmanić, Vladimir Mirosavljević i Božidar Kocmut. Osim proučavanja, Zavod se bavio i produkcijom reklamne grafike te su njegovi članovi autori nekih od najupečatljivijih plakata tog perioda. Često boraveći u inozemstvu, članovi Zavoda dolazili su u dodir s aktualnim trendovima na području likovne umjetnosti, kao i grafičkog oblikovanja, a njihova rješenja za pojedine kampanje demonstrirala su stilsku širinu i raznorodnost utjecaja koji su oblikovali formalni vokabular art decoa.  S jedne strane, kampanje za Odjeću Friedmann ili Studio Gussich-Feller odražavaju avangardne oblikovne postupke koji, lišeni inicijalnih ideoloških konotacija, posredstvom masovnih medija prelaze iz domene visoke umjetnosti u onu popularne kulture. S druge strane, pak, rješenja plakata za krznariju Vinicky primjer su nešto dekorativnijeg oblikovanja čije je izvorište u secesijskoj stilizaciji, a kao centralna simbolička figura kojom se poruka komunicira najčešće se koristi lik samosvjesne i elegantne žene. Osim toga, treći tip rješenja bio je onaj koji je počivao na izražajnosti i igri tipografijom. Naglašavan je funkcionalni aspekt reklame te se nastojalo iznaći rješenje koje je najbolje odražavalo pojedini tip proizvoda te odgovaralo zahtjevima vremena. U tom kontekstu pojednostavljivanje i oplošnjavanje figura te svođenje prizora na ono ključno bila su minimalna sredstva kojima se postizao maksimalni učinak. Zavod spletom okolnosti prestaje s radom krajem 1929. godine iako njegovi članovi nastavljaju djelovati u domeni reklamne industrije. Unatoč relativno kratkom vijeku, rad Zavoda IMAGO presudno je obilježio i utjecao na razvoj i profesionalizaciju oglašivačke djelatnosti i grafičkog oblikovanja.


Dokumenti:

Tekst:
https://www.academia.edu/20030487/Reklamni_zavod_Imago_i_komercijal...

PDF

Mjesto rođenja/osnivanja:
Zagreb

Godina rođenja/osnivanja:
1928.

Godina smrti/prestanka djelovanja:
rujan 1929.

Područje djelovanja:
reklamna grafika, edukacija

Afilijacija:
Anka KrizmanićSergije GlumacVladimir Mirosavljević

Radovi

Vizualne Komunikacije

Oglasi za krzna "Vinicky"

Zavod IMAGO 1929.
Vizualne Komunikacije

Oglasi za čarape "Lipak"

Zavod IMAGO 1929.
Vizualne Komunikacije

Oglas za "Reklamni zavod Imago"

Zavod IMAGO 1929.