Pretraži mrežu

Maša Poljanec

Main masa poljanec designer custom 900x599

Maša Poljanec

Maša Poljanec djeluje na području vizualnih komunikacija, produkt dizajna, dizajna postava izložbi, samoinicijativnih koncepata i istraživačkih projekata. Dizajn koristi prije svega kao sredstvo za proizvodnju sadržaja kulturnih i nevladinih organizacija. Posvećena timskom radu i interdisciplinarnom pristupu, od 2013. članica je umjetničkog i dizajnerskog kolektiva Oaza.


Radovi