Pretraži mrežu

Oblikovanje publikacije "ScenEGOgraphy: The Stage Designer as an Author"

1112 scenegography

Zbirka:
Vizualne Komunikacije

Dizajn:
Ira Payer, Maša Poljanec, Andro Giunio

Period (godina):
2011.

Naručitelj:
Hrvatsko dizajnersko društvo, Zagreb

Tipovi građe:
knjiga

Publikacija/katalog izložbe originalno koncipirane za hrvatski nastup na Praškom kvadrijenalu scenografije koji se održavao u lipnju 2011. godine. Tema nastupa bila je autorstvo scenografa u kontekstu suvremene hrvatske scenografske prakse, i to kroz uvid u pristupe dviju snažnih autorskih osobnosti (Goran Petercol i Numen/For Use). Izložba je davala jednaki prostor i tretman Petercolu i Numenu, te su tako dizajnirane i dvije odvojene publikacije, odnosno dva knjižna bloka uvezana klamanjem u dvostruke korice. Polovica naklade uvezana je tako da je Petercolov knjižni blok prvi, a polovica tako da je prvi Numen/For Use. Zahvaljujući dvostrukom uvezu i koricama, publikacija se može čitati/gledati i tako da se simultano prati sadržaj i jedne i druge publikacije: npr. intervju s autorima u kojima odgovaraju na ista pitanja i slično.


Tagovi:
kulturakatalogizložba