Pretraži mrežu

Vizualni identitet "Hotel Adriatic"

1516 adriatic 1

Zbirka:
Vizualne Komunikacije

Dizajn:
Lana Cavar , Marino Krstačić Furić , Ana Tomić

Period (godina):
2015.

Naručitelj:
Maistra, Rovinj

Tipovi građe:
vizualni identitet

Adriatic je hotel ispunjen umjetnošću, gdje se pretapaju ambijenti luksuznog gradskog doma, hotela i galerijskog prostora. Vizualni identitet inspiriran je upravo tim eklektičnim karakterom. Stilski, Hotel je brendiran i dizajniran kao mali boutique hotel te je u tom duhu dizajnirano više od sto različitih aplikacija. Minimalnim izražajnim sredstvima (crna i plava na bijelom papiru, termotisak) riješeno je obraćanje gostima u prostoru samog Hotela, dok su detalji umjetničkih djela iz hotelske kolekcije korišteni u vanjskoj komunikaciji. Logo je osmišljen kao forma koja se pamti gledanjem više no čitanjem.


Tagovi:
logotipturizam