Pretraži mrežu

Marino Krstačić Furić

Main marino krsta%c4%8di%c4%87 furi%c4%87

Marino Krstačić Furić

Marino Krstačić-Furić diplomirao je na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Zajedno s Anom Tomić djeluje kao MKF&AT.


Područje djelovanja:
dizajn vizualnih komunikacija

Afilijacija:
Ana Tomić

Radovi