Pretraži mrežu

Plakati za Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, sezone 2014. – 2016.

1516 hnk plakati

Zbirka:
Vizualne Komunikacije

Dizajn:
Lana Cavar

Period (godina):
2014. - 2016.

Naručitelj:
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Tipovi građe:
plakat

Serija plakata i tiskanih materijala za HNK u Zagrebu komunicira značajnu programsku promjenu u Kazalištu te formira prepoznatljiv vizualni kod koji omogućava jednostavnu implementaciju za žanrovski (drama, opera, balet, autorski projekti, filozofski teatar) i medijski (plakati, knjižice za predstave, katalog za najavu sezone, transparenti, pozivnice) različite primjene. Središnju komunikacijsku ulogu ima plakat. Zadržana je ranija ideja komuniciranja predstava kroz djela likovnih umjetnika, ali sada je riječ isključivo o fotografskim djelima suvremenih hrvatskih autora. Osim fotografijom, karakter predstave komunicira se i tipografski. Klasični komadi zadržavaju uvijek isti prijelom, dok se komadi suvremenijeg karaktera izraženije tipografski interpretiraju.


Tagovi:
tipografijakazalište