Pretraži mrežu

Kutija za mramice "Gurman"

Gurman maramice

Zbirka:
Ambalaža

Dizajn:
Marija Kalentić

Period (godina):
1970.

Naručitelj:
Neva

Mjesto izrade:
Zagreb

Mjesto korištenja:
Jugoslavija

Tipovi građe:
ambalaža, kutija

Maria Kalentić oblikovala je 1970. godine kutiju za "Gurman" maramice koje su se koristile za dezinfekciju ruku prije jela. Oblikovanje je vrlo slično onom za osvježavajuće maramice "Fresh", međutim u ovom je slučaju koloristička shema nešto drugačija. S jedne strane zadržane je kombinacija srebrne, zelene i bijele kao boja koje konotiraju čistoću i steriliziranost, međutim kako su maramice konkretno namijenjene korištenju prije jela, jednostavnom ilustracijom vilice i noža na narančastoj površini (stola) koloristički i figurativno sugerira se njihova namjena.  


Tagovi:
JugoslavijasedamdeseteNevakartonhigijena