Pretraži mrežu

Asinhroni kavezni motor

Mali motori007

Zbirka:
Dizajn proizvoda

Dizajn:
Damir Barešić

Period (godina):
1987.

Naručitelj:
Poduzeće "Rade Končar"

Mjesto izrade:
Ivanec, OOUR mali motori

Mjesto korištenja:
Jugoslavija

Tipovi građe:
strojevi