Pretraži mrežu

Damir Barešić

Main damir bare%c5%a1i%c4%87

Damir Barešić

Damir Barešić rođen je 1952. u Ogulinu. Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 1981., u klasi prof M. Begovića. Član Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA, DAZ) od 1982. Zaposlen u Končarevom Elektrotehničkom institutu, Odjel za dizajn od 1985. do 1990. godine. Angažiran je na poslovima dizajna industrijskih proizvoda, te grafičkog dizajna prateće dokumentacije i propagandnog materijala. Medu radovima, posebno se ističe dizajn raznih tipova motora za tvornicu Rade Končar - Mali motori u Ivancu.

Član je Hrvatskog dizajnerskog društva od 1988. godine. Nakon odlaska iz Končara 1990. godine, osniva samostalni Arhitektonski studio i postaje član Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. Od 1999. godine upisan je u Hrvatsku komoru arhitekata kao ovlašteni arhitekt.


Dokumenti:

Tekst:
http://dizajn.hr/fragmenti-dizajnerske-povijesti-dokumenti-vol-1/2-...

Mjesto rođenja/osnivanja:
Ogulin

Godina rođenja/osnivanja:
1952.

Područje djelovanja:
industrijski dizajn, grafički dizajn

Radovi