Pretraži mrežu

Zvonimir Lončarić

Main zvonimir loln%c4%8dari%c4%87

Zvonimir Lončarić

Zvonimir Lončarić hrvatski je kipar i grafičar, aktivan i u području dizajna. Zvonimir Lončarić rođen je 1927. godine u Zagrebu. Nakon srednje škole upisuje Akademiju primijenjenih umjetnosti, na kojoj diplomira 1956. godine u klasi K.A. Radovanija i E. Tomaševića. Kao umjetnik pretežito se bavio kiparstvom, a opus mu karakteriziraju fantastične i nadrealne kompozicije u koje je utkana doza humora. Od 1958. godine radio je u Zagreb filmu kao crtač i scenograf te je izradio velik broj pozadina, među ostalima i za film Surogat (1962.), a tijekom karijere samostalno je napravio četiri crtana filma. Bavio se i scenografijom, a ostvario je i nekolicinu skulptura u javnom prostor, a jedna od njih, Putokaz (2007.) nalazi se na šetnici uz savski nasip u Zagrebu, u sklopu parka skulptura čiji je idejni začetnik Ratko Petrić. Kao grafičar najviše je radio kazališne plakate, a karakterizira ih plošnost, relativno sažet kolorit koji se sastoji od dvije do tri boje te stiliziranost formi koja im pridaje humorističan karakter. Zvonimir Lončarić preminuo je u Zagrebu 2004. godine.  


Dokumenti:

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=05twM9Qk_6U

Mjesto rođenja/osnivanja:
Zagreb

Godina rođenja/osnivanja:
1927.

Godina smrti/prestanka djelovanja:
2004.

Područje djelovanja:
grafički dizajn - plakat

Afilijacija:
Ratko Petrić

Radovi