Pretraži mrežu

Saša Stubičar

Saša Stubičar

Saša Stubičar je samostalni umjetnik koji je diplomirao grafički dizajn. Od 2001. godine Saša radi kao autor, koautor i suradnik studija Laboratorium i Flomaster, te raznih izdavačkih kuća na oblikovanju knjiga i publikacija.


Afilijacija:
FlomasterLaboratorium

Radovi