Pretraži mrežu

Flomaster

Flomaster

Flomaster je dizajnerski studio Orsata Frankovića koji se bavi grafičkim dizajnom i vizualnim komunikacijama.


Mjesto rođenja/osnivanja:
Zagreb

Godina rođenja/osnivanja:
2012.

Područje djelovanja:
dizajn vizualnih komunikacija

Afilijacija:
LaboratoriumOrsat Franković

Radovi