Pretraži mrežu

Noe Maričić

Main noe mari%c4%8di%c4%87

Noe Maričić

Noe Maričić rođen je 1919. u Šibeniku. Završio je 7 semestara na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu te položio stručni ispit za građevinskog tehničara 1960. godine. U Končarevom Elektrotehničkom institutu zaposlen je od 1963. do 1982. godine. Jedan je od osnivača Odjela za dizajn.

Angažiran je na poslovima dizajna industrijskih proizvoda, te dizajna vizualnih komunikacija poduzeća (grafički standardi, ambalaža). Posebice se ističe njegov dizajn kućanskih aparata - od grijalica vode, grijalica zraka do mlinaca za kavu MIKI. Također je radio na dizajnu nekoliko porodica štednjaka i hladnjaka za Končar. Njegovi aparati za zavarivanje A2 i A3 dobili su nagradu za dizajn na beogradskom Sajmu tehnike 1974. godine.

Sudjelovao je na 18. Zagrebačkom salonu, 1983. Jedan je od dobitnika godišnje nagrade Vladimir Nazor (dodijeljena Odjelu za dizajn ETI) za 1983. godinu.

Preminuo je 2002. godine.


Dokumenti:

Tekst:
http://dizajn.hr/fragmenti-dizajnerske-povijesti-dokumenti-vol-1/2-...

Ostalo:
http://athena.muo.hr/?object=linked&c2o=18786

Mjesto rođenja/osnivanja:
Šibenik

Godina rođenja/osnivanja:
1919.

Godina smrti/prestanka djelovanja:
2002.

Područje djelovanja:
industrijski dizajn, kućanski aparati, bijela tehnika; strojevi za rad,

Afilijacija:
Vladimir Robotić

Radovi

Dizajn proizvoda

Grebenaste sklopke "2G"

Noe Maričić 1968. - 1975.
Dizajn proizvoda

Mlinac MIKI II

Noe Maričić 1980.