Pretraži mrežu

Mario Tomiša

Mario Tomiša

Mario Tomiša rođen je 1972. godine u Koprivnici. Diplomirao je 1996. godine na Grafičkom fakultetu u Zagrebu. Magistrirao je 2007. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, smjer Multimedijski sustavi. Doktorirao je 2012. godine Grafički dizajn na Grafičkom fakultetu u Zagrebu.

Od 1996. do 2006. godine radio je u Marketingu i Korporativnim komunikacijama Podravke. Od rujna 2006. godine je zaposlen kao kreativni direktor tvrtke Skin29. Autor je niza stručnih i znanstvenih radova u području multimedija, interneta, prividne stvarnosti, web dizajna, dizajna i korporativnog identiteta. Predavao je na Veleučilištu u Varaždinu, na studiju Multimedija, oblikovanje i primjena te je Prorektor Sveučilišnog centra Koprivnica.


Mjesto rođenja/osnivanja:
Koprivnica

Godina rođenja/osnivanja:
1972.

Radovi