Pretraži mrežu

Jerolim Miše

Jerolim Miše

Jerolim Miše hrvatski je slikar, ilustrator i grafičar te likovni kritičar rođen 1890. godine u Splitu. Nakon završetka srednje Graditeljske, zanatlijske i umjetničke školu škole 1908. godine,  u Zagrebu 1910. upisuje studij slikarstva na tadašnjoj Privremenoj višoj školi za umjetnost i obrt (preteča Akademije likovnih umjetnosti), no već naredne godine bio je izbačen zbog kritike upućene profesoru M. Klemenu Crnčiću u listu Zvono. Stoga od 1911. studije nastavlja na akademiji u Rimu, a 1913. prelazi u Firencu, gdje i završava studij. Nakon završetka akademije Miše je boravio na studijskim putovanjima u Beču (1919.), Münchenu, Dresdenu i Berlinu (1922.) te u Parizu (1929., 1934. i 1936.). Uskoro po završetku akademskog obrazovanja, već 1920. godine, počinje raditi kao srednjoškolski učietlj crtanja i likovne kulture, najprije u Krapini, potom u Brodu na Savi, te na koncu u Zagrebu. Godine 1938. dobiva posao kao izvanrednih profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Beogradu, a već naredne godine prelazi na mjesto redovnog profesora. U Zagreb se vraća 1941. godine, gdje 1943. postaje izvanredni, a 1947. godine i redovni profesor na ALU. Mišeov slikarski izraz mijenjao se s vremenom, od portreta secesijske plošnost  s posebnim naglaskom na psihologizam prikazanih likova, preko ekspresionističkih kompozicija svakodnevnog težačkog života do cezanneovskih kolorističkih pejsaža. Djelovao je samostalno, ali i kao član slikarskih kolektiva, poput Grupe nesvrstanih, Grupe četvorice te Grupe trojice. Glavnina Mišeova stvaralačkog opusa otpada na slikarska djela, dok ostatak čine crteži ugljenom i tušem te nekolicina plakata, mahom za izložbe njegovih kolega i suvremenika. Pri oblikovanju plakata Miše u potpunosti zadržava slikarsku koncepciju što je bilo karakteristično za starije generacije slikara koji su se prvi, pionirski počinjali baviti određenim segmentima onoga što će se kasnije usustaviti kao grafički dizajn (prvenstveno oblikovanjem plakata). Jerolim Miše tokom svoje karijere sudjelovao je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu, a za svoj umjetnički rad dobio je 1968. godine nagradu Grada Zagreba „Vladimir Nazor“ za životno djelo. Jerolim Miše preminuo je 1970. godine u Zagrebu.   


Mjesto rođenja/osnivanja:
Split

Godina rođenja/osnivanja:
1890.

Godina smrti/prestanka djelovanja:
1970.

Područje djelovanja:
grafički dizajn

Afilijacija:
Ljubo Babić

Radovi

Vizualne Komunikacije

Naslovnica knjige "Galebovi"

Jerolim Miše 1918.
Vizualne Komunikacije

Plakat za izložbu Joze Kljakovića

Jerolim Miše 1920. - 1930.