Pretraži mrežu

Dragica Perhač Hercigonja

Main dragica perha%c4%8d

Dragica Perhač Hercigonja

Dragica Perhač Hercigonja hrvatska je dizajnerica rođena 1935. u Feričancima. Zagrebačku Školu primijenjene umjetnosti završila je 1957. u klasi prof. Stelle Skopal i prof. Blanke Dužanec, kao stipendistica Jugokeramike. Iste godine se i zapošljava u Jugokeramici, prvo u Odjelu dekora, a zatim u Odjelu prototipa u Pogonu porculana. Uglavnom izrađuje servise za domaćinstvo (Brazil, Vivien, Ljubljana, Nina, Minas), koje karakterizira tankoća stijenki i elegantna linija forme. Dizajnira serije vaza kroz koje istražuje metamorfoze osnovne prstenaste forme. Umješna je u dizajnu dekora, pa često na vazama i servisima koristi vlastite dekore. U Jugokeramici je bila zaposlena do mirovine, 1988. godine. Članica je ULUPUH-a od 1966. godine.


Dokumenti:

Ostalo:
http://athena.muo.hr/?object=linked&c2o=16429

Tekst:
http://www.dizajnerice.com/profile/perhac-hercigonja-dragica/

Mjesto rođenja/osnivanja:
Feričanci

Godina rođenja/osnivanja:
1936.

Područje djelovanja:
keramika

Afilijacija:
Anica Kuhta SeverinBlanka DužanecJelena AntolčićMarta Šribar

Radovi