Pretraži mrežu

Antun Sevšek

Main sev%c5%a1ek

Antun Sevšek

Antun Sevšek je samostalni arhitekt i istraživač. Nakon diplome na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 2006. godine radio je u zagrebačkim arhitektonskim uredima Studio UP i hpnj+ gdje sudjeluje na nizu nagrađenih natječajnih projekata i realizacija.

Od 2014. aktivan u zagrebačkoj udruzi Pravo na grad, odnosno u savezu udruga Operacija grad gdje se bavi praćenjem i analizom prostorno-planskih dokumenata na gradskoj i nacionalnoj razini, politikama upravljanja gradom i razvojem inovativnih institucionalnih modela.

Dugogodišnji je član Platforme 9,81; nevladine organizacije za istraživanja, edukaciju i aktivizam na polju arhitekture i urbanizma.


Mjesto rođenja/osnivanja:
Zagreb

Područje djelovanja:
arhitektura

Afilijacija:
Damir Gamulin

Radovi