Pretraži mrežu

Zlatko Kapetanović: "Entuzijazam i upornost generacije mlađih dizajnera dovele su do njihova određenog etabliranja"

Main img 4686

Tekst o seleciji produkt dizajna na izložbi 2010. godine pisao je Zlatko Kapetanović povodom Izložbe hrvatskog dizajna 0910.

Selekcija produkt dizajna iz godine u godinu otvara pitanje (ne)postojanja istog. U tom smislu 0910 nije iznimka i, površno gledajući, mogli bismo olako zaključiti da se radi o kontinuitetu njegova (ne)postojanja. Uspoređujući broj prijavljenih radova u drugim disciplinama dizajna, primjerice grafičkog dizajna ili ove godine osobito istaknutog dizajna elektronskih i interaktivnih medija, može se primijetiti jaz između ostvarenih projekata produkt dizajna i istih u drugim njegovim disciplinama, koji govori o karakteru i sukladno tome potrebama društva u kojem se dizajn, u svim svojim disciplinama, zamišija i ostvaruje. Takav kontinuitet, međutim, nije jedini: prijavljeni radovi jasno pokazuju kontinuitet samoiniciranog djelovanja pojedinih autora, ali i sve prisutniji kontinuitet suradnje pojedinih autora i naručitelja. Najčešće se suradnja izmedu dizajnera i proizvodača ostvaruje u području dizajna namještaja i dizajna izložbi. Potražnja za dizajnom izložbi podupire tezu o potrebama društva za dizajnom sukladno njegovu karakteru i jasno upozorava na vrstu proizvodnje koja se donekle uspjela održati. Stoga se uključivanje ovog specifičnog segmenta djelovanja dizajnera danas kao svojevrsnog 'jačanja' sekcije produkt dizajna čini opravdanim, već i stoga što taj segment predstavlja značajan udio u suvremenoj produkciji produkt dizajna.

Pažljivijim promatranjem pristiglih radova, međutim, vidljivo je određeno ponavljanje sudionika u ostvarivanju dizajnerskih zamisli. Moglo bi se stoga zaključiti da se kontinuitet suradnje između dizajnera i proizvođača ostvaruje ponajprije zahvaljujući obostranom entuzijazmu i upornošću nekolicine autora i proizvodača, unatoč svim nedaćama kojima su izloženi u postojećim gospodarskim okvirima. Također se može zaključiti da su entuzijazam i upornost generacije mlađih dizajnera koji se ovdje pojavljuju dovele do njihova određenog etabliranja. Vidljivo je to i u njihovim sve češćim nastupima na milanskom salonu i drugim međunarodnim manifestacijama dizajna, što upućuje na činjenicu da posjeduju dovoljnu količinu samosvijesti koja im onemogućuje mirenje s letargičnim stanjem društva. Dizajn je, uostalom, globalni fenomen te je njihovo prodiranje izvan teritorijalnih granica u potpunosti opravdano, bez obzira na činjenicu da ga strukture moći nisu prihvatile kao sredstvo stjecanja konkurentnosti na globalnom tržištu, stvaranja prepoznatljivog identiteta i jednog od pokazatelja stupnja razvijenosti, uređenosti i civiliziranosti društva u cjelini. lzborom radova iz područja produkt dizajna htjelo se upozoriti na još uvijek količinski nedostatan, ali ipak prisutan stvaralački naboj, ponajprije u kontekstu ostvarene suradnje s gospodarstvom, to jest putem realiziranih radova, te u kontekstu projekata koje su inicirali sami dizajneri, dok je nezamjetan broj prijavljenih natječajnih radova. Upravo samoinicirani projekti možda ponajviše upućuju na polja interesa i karakter djelovanja danas aktivnih dizajnera. Radi se o projektima koji u pojedinim slučajevima proizlaze iz kritičkog sagledavanja predmetne okoline, ili pak iz osobne sklonosti ili opredijeljenosti pojedinih autora, pa čak i iz njihove opsjednutosti određenom tematikom.

lzborom produkt dizajna također se nastojala pokazati originalnost dizajnerske produkcije u posljednje dvije godine, odnosno, nastojalo se izabrati radove koji pokazuju svježinu dizajnerskog promišljanja, a pokušavajući pritom eliminirati radove koji posjeduju uobičajene ili očekivane kvalitete. Odabir radova za Izložbu 0910 treba promatratl isključivo u kontekstu profiliranja same izložbe, a ne u kontekstu ocjenjivanja kvalitete prijavljenih radova.