Pretraži mrežu

Ira Payer: "Hrvatski dizajn igra zapaženu ulogu u gospodarskom životu zemlje"

Main img 4745

U nastavku slijedi tekst koji je tadašnja predsjednica Ira Payer napisala povodom bijenalne Izložbe hrvatskog dizajna 2008. godine, objavljenog i u popratnoj publikaciji izložbe.

Kad je, pred gotovo desetljeće, tadašnji predsjednik Hrvatskog dizajnerskog društva Mladen Orešić pisao uvodnik uz Prvu izložbu hrvatskog dizajna, najvažnije mu je bilo naglasiti kako se u Hrvatskoj dizajn mora afirmirati kao struka. Učestalost upotrebe riječi ‘struka’ u kratkom uvodniku predsjednika udruženja zorno pokazuje ondašnju nedefiniranu poziciju dizajnerske profesije u Hrvatskoj, u čijem je zagovaranju važnu ulogu trebala imati upravo pokrenuta dizajnerska izložba.

Danas pak, povodom održavanja Pete izložbe hrvatskog dizajna (i obilježavanja malog jubileja), možemo ustvrditi kako je taj cilj u velikoj mjeri postignut. Hrvatski dizajn, pogotovo onaj u području vizualnih komunikacija, osim što je redovito prepoznat i nagrađivan na uglednim međunarodnim smotrama, igra zapaženu ulogu u gospodarskom životu zemlje. U najnovijem vremenu stanoviti pomaci postoje čak i u području produkt dizajna, koje je dugo bilo taocem teškog stanja industrije, odnosno njezinih zastarjelih proizvodnih mehanizama i marginalna položaja na danas globaliziranom tržištu. Sudeći prema redovito kvalitetnoj studentskoj selekciji, mladi autori ulijevaju optimizam i ovom području dizajnerske djelatnosti pa u budućnosti možemo očekivati još bolje rezultate.

Izložba hrvatskog dizajna, uza sve druge oblike zagovaranja dizajna koje Hrvatsko dizajnersko društvo intenzivno provodi, nedvojbeno ima veliku zaslugu kao promotor dizajna i dizajnera, prezentacije njihova rada javnosti te igra aktivnu ulogu u uspostavljanju kriterija struke i stručnoj valorizaciji dizajnerske proizvodnje. Iako se sama koncepcija izložbe nije bitno mijenjala u odnosu na prvu, Izložba hrvatskog dizajna 0708 donosi neke novine čiji je cilj kontinuirano poboljšanje i prilagođavanje novim okolnostima — ove godine to su nove kategorije i nešto drukčiji način nagrađivanja. Izložbu i dalje ne vidimo kao odabir koji bi robovao određenoj temi ili simulirao neki trend, nego kao što potpuniji i kritički utemeljen pregled najkvalitetnije recentne dizajnerske produkcije. Smatramo da dizajnerskoj produkciji treba pristupiti kritično, razmatrajući svaki rad unutar lokalnog konteksta, propitujući i vrednujući ne samo oblikovne kvalitete, nego i razinu odgovornosti koju je u njemu moguće čitati.

O tome kakva je bila slika hrvatskog dizajna u protekle dvije godine, a koju predstavljamo Izložbom hrvatskog dizajna 0708, i kakav se smjer njegova razvoja može očekivati u neposredno predstojećoj budućnosti (pa i koliko se ta slika razlikuje od slike stvorene u medijima ili u međunarodnim prezentacijama hrvatskog dizajna), ovaj put svojim nam izborom govore upravo djelatni predstavnici dizajnerske struke. Dok su na prethodnoj izložbi 040506 odabir učinili teoretičari i edukatori, trendove i linije razvoja u protekle dvije godine ovaj put su naznačile osobe i same aktivne u dizajnerskoj praksi — Lana Cavar, Željko Serdarević, Ante Tonči Vladislavić i Koraljka Vlajo. Kao kolege i kolegice vrlo smo im zahvalni na uloženom trudu i spremnosti da prihvate ovaj odgovoran zadatak.