Pretraži mrežu

Neven Kovačić: "Globalna kriza nije djelovala demotivirajuće već je potakla snalažljivost i kreativ­nost"

Main img 4741

Tekst o selekciji radova u kategoriji industrijskog / produkt dizajna na Izložbi hrvatskog dizajna 1112 napisao je Neven Kovačić.

Ovogodišnja selekcija produkt dizajna prikazuje prilič­no realnu sliku stanja dvogodišnje produkcije. Zbog nešto većeg broja i više kvalitete pristiglih radova selekcija je, možda po prvi puta, mogla biti izvršena prema nešto zahtjevnijim kriterijima, više u skladu s onima za najbrojniju kategoriju grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija čime je izložba u cjelini do­vedena u bolju ravnotežu. U odnosu na prethodne izložbe ovu izdvaja činjenica da se napokon možemo pohvaliti porastom broja proizvoda koji su zaživjeli u (malo)serijskoj proizvodnji. Posljedica je to kvalitetne i uspješne inicijative poduzetnika i samih dizajnera.

Najzapaženija inicijativa u poduzetničkom smislu svakako je organizacija natječaja za dizajn ojastu­čenog namještaja tvrtke Kvadra Design u suradnji s HDD-om. Rezultat uspješno provedenog prvog na­tječaja je realizacija nagrađenih projekata Revolve (Numen, Borovnjak, Bratović) i Triangle (Grupa) kao serijskih proizvoda. Ozbiljan pristup i jasna strategija Kvadre rezultirala je realizacijom nagrađenih radova, a medijska popraćenost projekta koristila je općoj popularizaciji struke. Uspješan početak prodaje na domaćem i stranom tržištu i dobiveni RedDot Award za sofu Revolve potvrđuje uspješan win-win scenarij na zadovoljstvo svih aktera uključenih u projekt, a or­ganizacija ovogodišnjeg drugog natječaja nagovješta­va dugoročnu strategiju Kvadre kao design-oriented proizvođača. Nadajmo se da će ovaj pozitivan primjer utjecati na promjenu stava i svijesti o dizajnu barem kod jednog dijela privatnih poduzetnika.

Dizajneri su, naročito oni mlađe generacije, također uzeli stvar u svoje ruke. Zahvaljujući dobroj procjeni vlastitih mogućnosti, njihovi samoinicirani projekti koje su prilagodili obrtničkoj proizvodnji omogućili su im brzu realizaciju i potpunu kontrolu cijelog procesa: od ideje - do proizvoda. Manje serije pokazale su se idealnim rješenjem za prodaju putem Interneta, a uz to svoje su mjesto našli u manjim specijaliziranim trgovinama. Otežavajuća je okolnost pritom bila ta što je proteklo vrijeme ugasilo mnoge obrte, a ma­lobrojni preostali nalaze se u teškoj tržišnoj poziciji. Možda se baš kroz produkt dizajn dogodi svojevrsna revitalizacija obrta koji je također doživio i kvalitetan medijski tretman kroz nedavno završene Donacije go­dine 2012 u organizaciji Zagrebačke banke i Hrvatske obrtničke komore.

U proteklom razdoblju inicijative dizajnera u smislu samoorganiziranja i prezentiranja vidljive su i kroz brojne domaće i međunarodne izložbe. Nakon uspješ­no organizirane izložbe In a nutshell koja prikazuje pregled svih disciplina HR dizajna i udruživanja u plat­formu Reaktor, uspješno je realizirana i kustoska kon­cepcija Croatian Holiday (HDD, Borovnjak, Bratović) koja se bavi eksperimentalnim novim poizvodima za turizam, kroz slobodno tumačenje kulture i tradicije, a prikazuje uglavnom samoinicirane, obrtnički proi­zvedene radove. Izložba je svojevrstan nastavak proš­logodišnjeg uspješnog gostovanja produkt dizajnera u Milanu pod nazivom Croatian Designers Impact s kojim je izgleda probijen led prema međunarodnoj produkt dizajn sceni. Umrežavanje koje je posljedica ovih izleta izvan granica države vrijedan je kapital za buduće aktivnosti svih sudionika i za većinu njih pred­stavlja izlazak iz anonimnosti. Uz spomenute izložbe treba naglasiti i vrlo sadržajan, kvalitetno osmišljen i organiziran festival DanD (HDD) koji, za razliku od ostalih sličnih dizajnerskih događanja u regiji, bilježi rast u broju sudionika i dobru posjećenost.

Uvodnici proteklih izložbi preispitivali su (ne)postoja­nje produkt dizajna u Hrvatskoj. Čini se da je iako ma­lobrojna, scena sve življa i da entuzijazma ne manjka. Mlađe generacije polako preuzimaju ulogu pokreta­ča, na svoj način, neopterećeni prošlošću i lokalnim kontekstom. Globalna kriza izgleda nije djelovala demotivirajuće već je potakla snalažljivost i kreativ­nost u svim segmentima bavljenja produkt dizajnom, uključujući organizaciju i produkciju. S jedne strane ovakvi manji i jednostavniji projekti bez zahtjeva naručitelja autorima pružaju veću kreativnu slobodu i mogućnost eksperimentiranja, a s druge mogu voditi u zamku koketiranja s pomodnim i površnim instant rješenjima. Nadajmo se dovoljnoj dozi samosvijesti i samokritičnosti u projektiranju samoiniciranih ra­dova ove vrste, jer to do sada nije uvijek bio slučaj. Treba nastojati biti odgovoran i izbjeći relativizaciju struke. Odgovornost je veća nego što se čini jer smo još uvijek na početku misije pravilne edukacije šire javnosti kroz medije u kojima se, srećom, projekti produkt dizajna vrlo rado objavljuju.

Kod srednje generacije kroz protekle godine svjedo­čimo sve jasnijoj autorskoj profilaciji u specifičnim segmentima dizajna. Broj aktivnih dizajnera je iz objektivnih razloga i teškoća svake godine sve manji, pa treba čestitati svima koji su kroz godine uspjeli zadržati interes i entuzijazam. Na domaćoj i među­narodnoj sceni vrijedno je pratiti produkciju i razvoj autorskih ostvarenja Numen/ForUse, a posebno je zadovoljstvo bilo svjedočiti uspjehu dizajna putnič­kog katamarana Millenium Diamond Ivane Peko čiji je projekt, nakon njenih koncepata koje smo imali priliku vidjeti na prethodnim izložbama, realiziran za Olimpijadu u Londonu. Dokaz da dugoročno nastoja­nje donosi plodove dobar je motiv onima koji su se već pomalo umorili od domaće stvarnosti.

Nadolazeće razdoblje vjerojatno će predstavljati velik izazov. Struka je na prekretnici. Svjedočimo svojevr­snom paradoksu; dok u društvenom kontekstu gleda­mo konstantno urušavanje aktualnog prezasićenog globalnog post-industrijskog društva temeljenog na kontroli i profitu, u znanstveno-tehnološkom doživ­ljavamo renesansu; od razvoja nano i inteligentnih materijala do sveprisutne digitalizacije i potpune de­mokratizacije razmjene informacija putem Interneta. Nove tehnološke mogućnosti u kreativnoj sinergiji s novom etikom, koje svake godine adresiraju TED konferencije, pokazuju potencijal za postepen preustroj društva i stvaranje, koliko god papanekovski zvučalo, bolje budućnosti kroz dizajn.