Pretraži mrežu

Vizualni identitet međunarodnog filmskog festivala za djecu "KinoKino"

1516 kinokino

Zbirka:
Vizualne Komunikacije

Dizajn:
Draga Komparak

Period (godina):
2016.

Naručitelj:
Umjetnička organizacija Zagreb Film Festival

Tipovi građe:
vizualni identitet

Vizualni identitet međunarodnog filmskog festivala za djecu inspiriran je formom filmske vrpce. Između karakterističnih vertikalnih crnih linija postavljen je natpis logotipa, pri čemu svako slovo postaje jedan kadar. Daljnjom razradom logotipa kroz umnožavanje linija te uvođenjem četiri karakteristične boje dobiven je grafički kod koji omogućava prepoznatljivo i konzistentno korištenje vizualnog identiteta, prilagođavajući se zahtjevima pojedinih materijala i aplikacija.


Tagovi:
tipografijafilmdjetinjstvo