Pretraži mrežu

Vizualni identitet "Balkanska dizajnerska mreža"

1516 balkanska diz mreza

Zbirka:
Vizualne Komunikacije

Dizajn:
Dario Dević , Hrvoje Živčić

Period (godina):
2015.

Naručitelj:
Balkanska dizajnerska mreža

Tipovi građe:
vizualni identitet

Vizualni identitet Balkanske dizajnerske mreže kroz custom tipografiju poigrava se romantičnom idejom “nedokučivog Balkana”. Uz latinični i ćirilični, konstruiran je i treći, potpuno izmišljeni tipografski rez, a njihovim se kombiniranjem umjesto pojednostavljivanja, prevođenja i objašnjavanja, Balkan namjerno dodatno komplicira i mistificira.


Tagovi:
tipografija