Pretraži mrežu

Uređaj za pronalaženje mina i metalnih predmeta

2002 ure%c4%91aj za pronala%c5%beenje mina 51

Zbirka:
Dizajn proizvoda

Dizajn:
Davor Grünwald

Period (godina):
2002.

Naručitelj:
Tvrtka "Geonics"

Mjesto izrade:
Kanada

Mjesto korištenja:
Svijet

Tipovi građe:
uređaji

Davor Grünwald dizajnirao je 2002. godine za tvrtku "Geonics" uređaj za pronalaženje mina i metalnih predmeta. 

Uređaj ima dvije namjene te ovisno o tome i dva načina korištenja - kada se s njim traže bezopasni metalni predmeti gura ga se na kotačima, a kada se koristi za detekciju mina, kotače je moguće skinuti. 

Prijemna i odašiljačka antena integrirane su u jedan sklop te omotane poliuretanskom smjesom s mekanom korom. Sva elektronika je smještena unutar nosećeg štapa. 


Tagovi:
industrijaproizvodprodukt dizajntehnologija