Pretraži mrežu

Tipografija "Louvre"

1516 louvre

Zbirka:
Vizualne Komunikacije

Dizajn:
Marko Hrastovec, Sandro Dujmenović

Period (godina):
2015.

Naručitelj:
Louvre, Dream On, Pariz

Tipovi građe:
tipografija

Tipografska pisma Louvre Serif i Louvre Sans dio su pobjedničkog projekta na natječaju za vizualni identitet muzeja Louvre u Parizu, oblikovana ekskluzivno za muzej, s korištenjem idućih pet godina. Pobjednički tim činila je agencija Dream On iz Pariza te Sandro Dujmenović i Marko Hrastovec. Ova natpisna pisma sastoje se isključivo od verzalnih slova čije su forme inspirirane klasičnom
rimskom kapitalom (referenca na bogatu kolekciju antičke rimske umjetnosti u muzeju), dok osuvremenjene proporcije i detalji jasno komuniciraju ozbiljnost, tradiciju i gracioznost kao vrijednosti koje karakteriziraju najposjećeniji muzej na svijetu.


Tagovi:
tipografijamuzej