Pretraži mrežu

Polica "Etan"

1718 etan

Zbirka:
Dizajn proizvoda

Dizajn:
Simon Morasi Piperčić

Period (godina):
2018.

Naručitelj:
Verzelloni, Italija

Tipovi građe:
namještaj

Polica Etan oblikovana je jednim modulom širine te dolazi u dvije različite visine. Karakteristični vertikalni elementi nakošeni u dva smjera omogućavaju stabilnost bez upotrebe poprečnih ukruta. Ovakav dizajn stvara vizualni dojam presijecanja vertikala, a sam privid
sjecišta mijenja se ovisno o poziciji s koje se promatra proizvod. Vertikale su potpuno odvojive kako bi zadovoljile uvjetima flat-pack transporta. Međusobnim kombiniranjem police mogu funkcionirati kao samostalni elementi ili prostorne pregrade.


Tagovi:
pohrana i odlaganje