Pretraži mrežu

Plakat za "64. Dubrovačke ljetne igre"

1314 du

Zbirka:
Vizualne Komunikacije

Dizajn:
Studio Šesnić & Turković

Period (godina):
2013.

Naručitelj:
Dubrovačke ljetne igre

Tipovi građe:
plakat, vizualni identitet

Vezani ljudi +

Jedna od najjačih asocijacija na Dubrovnik su njegove zidine. Dizajn se oslanja na tu općepoznatu sliku i nadograđuje se sloganom Heart of Art. Vizualna sličnost srca i tlocrta grada izgleda banalno jednostavno i upravo zato na najbolji način pojačava paralelu između arhitekture grada i anatomije živog organizma koji živi i slavi umjetnost.


Tagovi:
festival