Pretraži mrežu

Oblikovanje publikacije "Ingeborg Entrop: Fugue In D"

1314 ingeborg

Zbirka:
Vizualne Komunikacije

Dizajn:
Niko Mihaljević

Period (godina):
2012.

Naručitelj:
Dutch Art Institute

Tipovi građe:
knjiga

Fugue in D (Liberated Silence) je publikacija umjetnice Ingeborg Entrop koja dokumentira autoričino osobno putovanje u park Het Oord (‘najtiše mjesto u Nizozemskoj’) kroz tri jednako zastupljena, ali posve različita tipa sadržaja: autoričina nestrukturirana asocijativna razmišljanja, transkripte razgovora slučajnih suputnika, te fotografije učinjene u pravilnim intervalima. Dizajn i prijelom naglašavaju linearnost putovanja te je cijela publikacija tretirana kao dugačka neprekinuta lenta sadržana unutar slobodnog omota karakterističnog za muzičke partiture, budući da je rad inspiriran teorijama i idejama Johna Cagea.


Tagovi:
fotografijadokumentiranje