Pretraži mrežu

Oblikovanje nagrade "Turistički cvijet"

1314 turisti%c4%8dki cvijet

Zbirka:
Dizajn proizvoda

Dizajn:
Draga Komparak

Period (godina):
2013.

Naručitelj:
Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska radiotelevizija

Tipovi građe:
mala plastika

Naziv nagrade, Turistički cvijet interpretiran je kroz formu quatrefoila – floralnog elementa sastavljenog od četiri kruga/latice. Sam motiv često je korišten u lokalnoj arhitekturi. Nacionalni karakter nagrade izražen je pak kroz kvadratnu formu a dodatno naglašen odabirom materijala – bijelog bračkog vapnenca, kamena koji se stoljećima koristi u hrvatskoj arhitekturi.


Tagovi:
kamen