Pretraži mrežu

Oblikovanje kataloga "aBook"

1314 abook

Zbirka:
Vizualne Komunikacije

Dizajn:
Damir Prizmić , Ivan Klisurić

Period (godina):
2013.

Naručitelj:
Galerija Galženica

Tipovi građe:
knjiga

Katalog izdan povodom edukativne izložbe Knjiga umjetnika – područje eksperimenta, održane u Galeriji Galženica, okuplja tekstove i vizualni materijal prikupljen kao rezultat mentoriranog praktikuma Kustoske platforme 2012/2013. Oprema kataloga odražava minimalne produkcijske uvjete, a formalno se referira na neke postupke i strategije korištene pri stvaranju radova prezentiranih izložbom.


Tagovi:
katalogizložba