Pretraži mrežu

Naslovnica knjige "Plesna noć"

Plesna no%c4%87

Zbirka:
Vizualne Komunikacije

Dizajn:
Boris Dogan

Period (godina):
1958.

Naručitelj:
Zora, Zagreb

Mjesto izrade:
Zagreb

Mjesto korištenja:
Jugoslavija

Tipovi građe:
knjiga

Boris Dogan oblikovao je 1958. godine naslovnicu knjige "Plesna noć" Andre Soubriana, u izdanju biblioteke Zora. 

Naslovnica je oblikovana kao apstraktna geometrijska kompozicija, međutim jedan od pravokutnika (u donjem desnom uglu) nije ploha boje već fotografija koja aludira na naslov djela. Međutim, i sama apstraktna kompozicija može se promatrati kao aluzija na ples, odnosno ritam kao ključni aspekt plesa - naime, pravokutnici su na naslovnici raspoređeni određenim redom s obzirom na njihovu veličinu i boju te se i u tom kontekstu može govoriti o uspostavi svojevrsnog ritma.


Tagovi:
naslovnicagrafički dizajnJugoslavijapedesetemodernizam