Pretraži mrežu

Kolekcija odjeće "Krug"

1112 igle krug

Zbirka:
Modni i odjevni dizajn

Dizajn:
Studio I-gle

Period (godina):
2012.

Naručitelj:
samoinicirani rad

Tipovi građe:
odjeća

Ova kolekcija odjevnih predmeta zasnovana je na geometrijskom obliku kruga. Taj potpuno apstraktni motiv osnova je oko koje su građeni svi modeli. Iako je projekt eksperimentalnog karaktera, predmeti su potpuno nosivi.


Tagovi:
modaeksperiment