Pretraži mrežu

Katalog intermedijalnog projekta "Katedrala"

Katedrala naslovnica

Zbirka:
Vizualne Komunikacije

Dizajn:
Darko Fritz

Period (godina):
1988.

Naručitelj:
Boris Bakal

Mjesto izrade:
Zagreb, Tiskara Horetzky

Mjesto korištenja:
Zagreb, Berlin, Beograd

Tipovi građe:
prospekt, interaktivna instalacija

Katalog, brošuru ili prospekt interaktivne instalacije i umjetničkog projekta "Katedrala" zamislili su autori projekta Boris Bakal, Stanko Juzbašić, Darko Fritz, Ivan Marušić i Goran Premec, a izveli su ga i doradili Darko Fritz i Željko Serdarević (Studio Imitacija Života). Katalog ima crne korice, na kojima je na naslovnici logo projekta (autori projekta su ga sami na jednom sastanku složili), a na poleđini imena autora. Ima 16 stranica koje su tako oblikovane da tvore zrcalnu sliku: naime stranica 2 i 3 te stranice 14 i 15 su zrcalno oblikovane, itd. Na stranicama 8 i 9 nalazi se fotomontaža (u negativu) sva 4 zagrebačka "hrama": katedrale na Kaptolu, pravoslavne crkve u Preobraženskoj ulici, džamije u Borovju te srušene sinagoge u Praškoj ulici. Stranice su tiskane tako da je tekst pisan crnim slovima, istaknute fotografije također, dok su grafizmi bijeli, a sve ostalo je crveno. Kao grafizam podloga svih stranica koristi se notni papir na kojem piše: Carpentier, No 969 Anemicinema.


Tagovi:
interakcija