Pretraži mrežu

Izložba "Treći primjer sa Studija dizajna – Rešetke nisu prepreke"

Postav re%c5%a1etke nisu prepreke 1

Zbirka:
Aktivnosti

Period (godina):
17.4. – 4.5.2018.

Tipovi građe:
izložba

Vezani ljudi +

Izložba je predstavila istoimeni projekt koji su 2015. godine pokrenuli Udruga Roda i Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji je adresirao probleme roditelja-zatvorenika, odnosno djece čiji se roditelji nalaze u nekima od hrvatskih zatvora i kaznionica. Baziran na metodama participativnog dizajna, projekt je imao za cilj razviti održivi model financiranja njihovih susreta, a dosad su u sklopu njega realizirane dvije radionice na kojima su sudjelovali studenti Studija dizajna, njihovi mentori i zatvorenici.


Tagovi:
participativnost


Dokumenti:

PDF

Tekst:
http://dizajn.hr/blog/treci-primjer-sa-studija-dizajna-resetke-nisu...