Pretraži mrežu

Vladimir Končar

Vladimir Končar

Vladimir Končar rođen je u Bjelovaru 1978. Godine 1997. upisuje Grafički fakultet u Zagrebu, smjer dizajn. Uz rad na području novih medija (instalacije, performansi, animirani flm, video, interaktivna web sučelja, multimedijalni postavi muzeja i izložbi), četiri godine pod vodstvom prof. Frane Radaka izučava i klasično slikarstvo.
 
Aktivan je na nezavisnoj umjetničkoj i kulturnoj sceni - jedan je od osnivača i voditelj Bjelovarske udruge za kulturnu aktivnost - BUKA (1999.), u sklopu koje niz godina djeluje na aktiviranju i promicanju kulture kroz časopis AKT, Teatar Puknuti te niz kreativnih radionica.
 
Jedan je od suosnivača multimedijalnog dizajn studija Revolucija (2003.) i stalni član glazbenog sastava TrianguliZona u kojem djeluje kao video-umjetnik.
 
Član je Hrvatskog dizajnerskog društva i Udruženja likovnih umjetnika primjenjenih umjetnosti Hrvatske. Živi i radi u Zagrebu kao multidisciplinarni dizajner.

Mjesto rođenja/osnivanja:
Bjelovar

Godina rođenja/osnivanja:
1978.

Afilijacija:
Studio Revolucija

Radovi