Pretraži mrežu

Oleg Šuran

Oleg Šuran

Oleg Šuran završio je na Umjetničkoj akademiji u Splitu prediplomski studij Dizajn vizualnih komunikacija (2009.) i diplomski studij Dizajn u novim medijima (2011.). Djeluje kao freelance dizajner.


Područje djelovanja:
dizajn vizualnih komunikacija, dizajn interakcija

Radovi