Pretraži mrežu

Nina Bačun

Nina Bačun

Nina Bačun rođena je 1981. godine u Osijeku. Nakon završenog Studija dizajna na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 2007. godine, stječe diplomu magistre iz programa Dizajn iskustva, u okviru interdisciplinarnih studija na Sveučilištu Kostfack (Fakultet za umjetnost, obrt i dizajn) u Stockholmu 2011. godine.
Djeluje u područjima dizajna proizvoda, scenografije, vizualnih komunikacija, dizajna izložbi i samoinicijativnih koncepata. Posvećena je timskom radu i interdisciplinarnom pristupu, te od 2013. godine djeluje u okviru kolektiva Oaza. 
 

Dokumenti:

Tekst:
https://vizkultura.hr/intervju-nina-bacun/

Mjesto rođenja/osnivanja:
Osijek

Godina rođenja/osnivanja:
1981.

Područje djelovanja:
produkt dizajn, vizualne komunikacije, scenografija, dizajn izložbi

Radovi