Pretraži mrežu

Milan Vulpe

Main milan vulpe

Milan Vulpe

Milan Vulpe rođen je 1918. godine u Dubrovniku, a na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti završio je slikarstvo u klasi profesora Vladimira Becića. Nakon završetka studija zapošljava se u propagandnom odjelu Jadran filma u Zagrebu, dok nešto kasnije u statusu slobodnog suradnika surađuje s OZEHA-om, OZEBIH-om te Interpublicom. Premda je bio akademski slikar, slikarstvom se kao takvim nikada nije bavio već se vrlo rano odlučuje posvetiti grafičkom dizajnu, polju u  kojem će provesti ostatak svog radnog vijeka. Iako bez formalne dizajnerske naobrazbe, eksperimentirajući u praksi formira vlastiti izraz. U ranijoj fazi on počiva na korištenju i kombiniranju apstraktnih oblika od kojih tvori složenije, stilizirane kompozicije razigranog kolorita. S vremenom sve veću ulogu u njegovoj praksi preuzimaju fotografija i kolaž. Od 1953. do 1959. radi cjelokupnu grafičku opremu i vizualni identitet tvornice Chromos. U sklopu toga projekta oblikuje jednu od svojih najprepoznatljivijih figura – malog ličioca, logo tvrtke, koji se kao centralni lik javlja i u većini kasnijih reklamnih materijala. Od 1956. počinje raditi za Plivu, a ta suradnje potrajala je čak 21 godinu. Sudjelovao je i kod izrade mnogih projekata i cjelokupne likovne opreme jugoslavenskih paviljona za međunarodne izložbe u inozemstvu. Nagrada za životno djelo na području likovne umjetnosti „Vladimir Nazor“ dodijeljena mu je 1980. godine. Milan Vulpe preminuo je 1990. godine u Zagrebu.  


Dokumenti:

Ostalo:
http://athena.muo.hr/?object=linked&c2o=14835

Tekst:
http://timelinehrvatskogdizajna.com/2017/04/milan-vulpe-2/

Mjesto rođenja/osnivanja:
Dubrovnik

Godina rođenja/osnivanja:
1918.

Godina smrti/prestanka djelovanja:
1990.

Područje djelovanja:
reklamna grafika, književnost

Afilijacija:
Milica Rosenberg Bjelovitić

Radovi

Vizualne Komunikacije

Plakat "Čistoća je zdravlje"

Milan Vulpe početak 1950-ih