Pretraži mrežu

Marina Tudjina Badurina

Main marina tudjina badurina

Marina Tudjina Badurina

Marina Tuđina Badurina hrvatska je keramičarka rođena 1952. godine u Zagrebu. Godine 1972. završila je Školu primijenjene umjetnosti u Zagrebu, Odjel za keramiku, a 1976. godine diplomirala je na Bath Academy of Art, Velika Britanija. Od 1977. godine član je ULUPUH-a i HZSU-a. Od 1977. godine živi i radi u Milanu, a od 2004. u Zagrebu. Izlagala je na brojnim domaćim i inozemnim samostalnim i skupnim izložbama te je dobitnica brojnih nagrada na područuju keramike. Radovi su joj uvršteni u fundus Muzeja za umjetnost i obrt, predstavljeni u Enciklopediji likovne umjetnosti te knjigama prof. Marine Baričević Suvremena keramika u Hrvatskoj i Povijest moderne keramike u Hrvatskoj, kao i u knjizi Ive Šimata Banova Hrvatsko kiparstvo od 1950do danas, a nalaze se i u nekim umjetničkim galerijama i prodavaonicama hrvatskog dizajna.


Mjesto rođenja/osnivanja:
Zagreb

Godina rođenja/osnivanja:
1952.

Područje djelovanja:
primijenjena umjetnost, keramika

Afilijacija:
ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti

Radovi