Pretraži mrežu

Marija Juza

Main marija juza bw foto

Marija Juza

Marija Juza rođena u Zagrebu gdje nakon završetka Škole primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu (Odjel unutrašnje arhitekture) upisuje Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu na kojem 2012. diplomira na smjeru Vizualne komunikacije. Suosnivačica je dizajnerskog studija Babushke gdje od 2009. radi kao dizajner vizualnih komunikacija. Od 2010. s Bernardom Cesar i Filipom Pintarićem pokreće i vodi kreativnu platformu Organizam (UBU + Babushke + Sintoment + NM) unutar koje do danas realiziraju mnogo multimedijalnih i interdisciplinarnih projekata.
U studenom 2016. godine postaje asistent na Studiju dizajna na smjeru Vizualne komunikacije.


Mjesto rođenja/osnivanja:
Zagreb

Radovi

Vizualne Komunikacije

Pregled hrvatskog dizajna 1516

Marija Juza 2016.