Pretraži mrežu

Izvorka Jurić

Izvorka Jurić

Izvorka Jurić diplomirala je 2000. godine na Studiju dizajna, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer Grafički dizajn. Iste godine s dvoje partnera osniva TRIDVAJEDAN tržišne komunikacije, gdje je u početku stalno zaposlena kao dizajner, zatim kao art direktor, te posljednjih godina kao kreativni i art direktor. Od 2011. djeluje samostalno na različitim projektima vezanim uz dizajn i edukaciju u dizajnu, dok s TRIDVAJEDAN nastavlja povremenu suradnju.

Od 2003. do 2007. predavala na kolegiju Projektiranje na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2009. do 2011. predavala na Visokoj školi Agora, na kolegiju Dizajn vizualnih komunikacija te na kolegiju Art direktoring. Od 2013. predaje na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, katedra za Dizajn, na kolegiju Dizajn odabranog proizvoda.

Članica je Hrvatskog dizajnerskog društva od 2001. godine, od toga je 2 godine djelovala i kao dopredsjednica Društva. Dobitnica mnogih domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja.


Godina rođenja/osnivanja:
1975.

Radovi