Pretraži mrežu

Ivo Kerdić

Main ivo kerdi%c4%87

Ivo Kerdić

Ivo Kerdić hrvatski je umjetnik, medaljer i kipar, koji je radio i u domeni primijenjene umjetnosti, rođen 1881. godine u Davoru. Temeljnu naobrazbu stekao je na bravarskom odjelu Obrtničke škole u Zagrebu koju je završio 1899. godine te se potom zaposlio u radionici u Beču, gdje se istakao cizelerskom vještinom. Od 1901. do 1903. boravi i radi u Parizu, gdje preko O. Rotya upoznaje francusko medaljarstvo. Godine 1903. vraća se u Beč gdje kao već priznat cizeler radi poslove kojima financira nastavak školovanja u području medaljarstva na Umjetničko-obrtnoj školi te Specijalnoj školi za sitnu plastiku i medaljarstvo.  Na poziv R. Frangeša Mihanovića, 1913. doselio se u Zagreb i zaposlio na ALU, gdje je do umirovljenja 1947. predavao obradu kovina. Kerdićeva djela u domeni primijenjene umjetnosti karakterizira istančan osjećaj za materijal te sposobnost osmišljavanja i izvedbe autentične forme. Radovi iz ranije faze stilski su ujednačeniji i odražavaju utjecaj secesijske umjetnosti i francuskog medaljarstva na Kerdića, a odlikuje ih meka obrada te vješta stilizacija plitkog, slikarski shvaćenog reljefa. U kasnijoj fazi, nakon povratka u Zagreb, njegov izraz poprima naglašeno realističke karakteristike pri čemu je težište stavljeno na psihološke značajke prikazanog, dok formalno počinje prevladavati visoki reljef. Baveći se primijenjenom umjetnošću, izradio je u plemenitim kovinama i bjelokosti, tehnikama iskucavanja, cizeliranja i graviranja, ukrasne i crkvene predmete te nakit. Izrađivao je i skice za kovani novac za Državu SHS (1918), Kraljevinu Jugoslaviju (1937, 1938), Banovinu Hrvatsku (1939), NDH (1941, 1943) i FNRJ (1947–48), a za vrijeme NDH izradio je i vojna odličja. Najvrjednije likovne rezultate postigao je u medaljarstvu, koje je utemeljio kao zasebnu umjetničku disciplinu na području nekadašnje Jugoslavije, kako svojim djelima tako i odgojem naraštaja medaljera. Posmrtno su mu priređene retrospektivne izložbe u Zagrebu 1958. i 1993. Njegovo ime nosi memorijal medaljarstva i sitne plastike utemeljen 1980. u Osijeku. Ivo Kerdić umro je u Zagrebu 1953.


Dokumenti:

Tekst:
http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=199

Tekst:
http://athena.muo.hr/?object=linked&c2o=15542

Mjesto rođenja/osnivanja:
Davor

Godina rođenja/osnivanja:
1881.

Godina smrti/prestanka djelovanja:
1953.

Područje djelovanja:
metalurgija, medaljarstvo , numizmatika, edukacija

Radovi

Primijenjena umjetnost

Nosač za bugačicu

Ivo Kerdić 1911.
Primijenjena umjetnost

Pritiskivač za papir

Ivo Kerdić 1911.
Primijenjena umjetnost

Tintarnica

Ivo Kerdić 1911.
Primijenjena umjetnost

Svijećnjak

Ivo Kerdić 1911.
Primijenjena umjetnost

Okvir za sliku

Ivo Kerdić 1916.
Vizualne Komunikacije

Vrč "Arkadija"

Ivo Kerdić 1927.
Primijenjena umjetnost

Ukrasni pladanj "Venera"

Ivo Kerdić 1935.
Primijenjena umjetnost

Kaminski sat "Dioniz"

Ivo Kerdić 1937.
Primijenjena umjetnost

Vrčić za mlijeko

Ivo Kerdić 1939.
Primijenjena umjetnost

Soljenka

Ivo Kerdić 1939.
Primijenjena umjetnost

Ključ "Grad Zagreb"

Ivo Kerdić 1939.
Primijenjena umjetnost

Počasni pladanj

Ivo Kerdić 1939.
Primijenjena umjetnost

Vrč "Rudolf Erber"

Ivo Kerdić 1939.