Pretraži mrežu

Igor Perkušić

Igor Perkušić

Igor Perkušić rođen je 1976. godine u Zagrebu gdje 1995. Grafički fakultet. Tijekom školovanja radi na različitim projektima kao vanjski suradnik brojnih agencija/studija u području ilustracije i dizajna. Radio je u Studiju Brojka kao web/grafički dizajner (2001.-2003.), u Večernjem listu na odjelu medijske produkcije (2003.), u marketinšku agenciju Grey worldwide Zagreb na mjesto grafičkog dizajnera (2004.). Nakon godinu dana (2005.) vraća se u Večenji list, a 2006. zapošljava se u Nukleus kreativnoj agenciji - prvo kao grafički dizajner a od 2008. godine kao art direktor. Godine 2011. osniva Studio Perkušić.


Mjesto rođenja/osnivanja:
Zagreb

Godina rođenja/osnivanja:
1976.

Radovi